Số phận khác biệt của 2 đứa trẻ con nhà giàu và nghèo

Số phận khác biệt của 2 đứa trẻ con nhà giàu và nghèo
Số phận khác biệt của 2 đứa trẻ con nhà giàu và nghèo
Đăng bởi Mchieal Dũng
vào ngày 06/08/2016

SỐ PHẬN KHÁC BIỆT CỦA 2 ĐỨA TRẺ CON NHÀ GIÀU VÀ NGHÈO
Cuộc đời của một đứa trẻ có dễ dàng và thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào xuất thân gia đình. Họa sĩ Toby Morris khắc họa sự khác biệt số phận của hai đứa trẻ giàu và nghèo qua bộ tranh vẽ.

alt