Báo Giá Sản Xuất TVC

Báo Giá Sản Xuất TVC
Báo Giá Sản Xuất TVC
Đăng bởi Thành Dũng
vào ngày 06/08/2016

 

BẢNG GIÁ SẢN XUẤT TVC QUẢNG CÁO

STT

NỘI DUNG

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

GÓI 4

I

TIỀN KỲ

1

Ý tưởng  TVC

02 ý tưởng

03 ý tưởng

04 ý tưởng

Không giới hạn

2

Kịch bản TVC

3

Kịch bản storyboard

Không

II

QUAY PHIM

1

Giám đốc

Không

2

Đạo diễn

Lựa chọn

3

Diễn viên chính

không

02 diễn viên chuyên nghiệp

02 diễn viên chuyên nghiệp, 01 nổi tiếng

Lựa chọn

4

Diễn viên quần chúng

Không

02 người

05 người

10 người

5

Quay phim full HD

1 ngày

02 ngày

05 ngày

07 ngày

6

Boom tay, dolly

7

Bối cảnh

Có sẵn

Dựng dưới 2 bối cảnh

Dựng dưới 5 bối cảnh

Lựa chọn

8

Cần quay phim

Không

Lựa chọn

9

Bối cảnh hậu trường

Không

10

Trang điểm

Không

III

HẬU KỲ

1

Đọc off

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

2

Kỹ sảo logo slogan

01 kỹ sảo lựa chọn

02 kỹ sảo lựa chọn

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

3

Nhạc nền

Lựa chọn

Lựa chọn

Lựa chọn

Theo yêu cầu

4

Sáng tác ca khúc

Không

Không

Lựa chọn

5

Dựng phim

45 giây

45 giây

45 giây

45 giây

6

Địa điểm hậu kỳ

xuongphim.vn

xuongphim.vn

xuongphim.vn

xuongphim.vn

7

Số lần duyệt tối đa

03

04

06

Không giới hạn

IV

HỖ TRỢ

1

Đăng ký bản quyền TVC

Không

2

Hỗ trợ Cắt ngẳn TVC

30s

30s, 20s

30s, 20s, 15s

30s,20s,15s, 5s

 3

Tặng gói makerting online

1.000.000

2.000.000

3.000.000

5.000.000

4

Giải pháp truyền thông

 

         

 

Lưu ý:

- Giá gói sản xuất có thể dao động tùy thuộc vào khách hàng có thể bỏ một số yêu cầu trong gói và không được thấp hơn giá sàn của gói.
- Sau khi khách hàng đồng ý với gói báo giá hai bên ký hợp đồng thì xuongphim.vn mới xây dựng kịch bản.
- Địa điểm quay phim được áp dụng tại Hà Nội. ( các địa chỉ quay ngoại tỉnh sẽ tính them khoản chi phí đi lại vận chuyển thiết bị máy móc )

Mọi thông tin báo giá sản xuất TVC xin vui lòng liên hệ:

0908 266 558 - Sophia Do ( Hà An )
0375 127 981 - Hanako Yển
0966 108 330  -  Thành Dũng                                                     

alt