Báo Giá Phim Giới Thiệu Doanh Nghiệp

Báo Giá Phim Giới Thiệu Doanh Nghiệp
Báo Giá Phim Giới Thiệu Doanh Nghiệp
Đăng bởi Thành Dũng
vào ngày 06/08/2016

 

BẢNG GIÁ PHIM TỰ GIỚI THIỆU

STT

NỘI DUNG

GÓI 1

GÓI 2

GÓI 3

I

TIỀN KỲ

1

Kịch bản văn học

Hai lần duyệt

Ba lần duyệt

Bốn lần duyệt

2

Kịch bản hình ảnh

II

QUAY PHIM

1

Đạo diễn

Quay phim

Quay phim

Chuyên nghiệp

2

Quay phim full HD

1 ngày

2 ngày

3 ngày

3

Boom tay, thiết bị hỗ trợ

Không

Hỗ trợ

Hỗ trợ

4

MC dẫn hiện trường

Không

5

Thời gian quay

1 ngày

2 ngày

3 ngày

III

HẬU KỲ

1

Đọc off

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Lựa chọn

2

Kỹ sảo hình ảnh

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp

3

Nhạc nền

Lựa chọn

Lựa chọn

Lựa chọn

4

Dựng phim

3 – 5 phút

5 – 7 phút

8 – 15 phút

5

Địa điểm hậu kỳ

XUONGPHIM.VN

XUONGPHIM.VN

XUONGPHIM.VN

6

Số lần duyệt tối đa

02

03

04

IV

HỖ TRỢ

1

Hỗ trợ truyền thông online

2

Hỗ trợ book sóng

Không

3

Giải pháp truyền thông

Không

Không

4

Hỗ trợ khác

Theo chiến dịch

Theo chiến dịch

Theo chiến dịch

 

       

 

Chú ý:
- Chưa bao gồm diễn viên, phí thuê địa điểm quay ( nếu có ).
- Sau khi khách hàng đồng ý với gói báo giá thỏa thuận hai bên ký kết hợp đồng thì XƯỞNG PHIM  mới tiến hành xây dựng  kịch bản.
- Địa điểm quay phim được áp dụng tại Hà Nội. Phụ phí đi quay tại các địa phương khác được áp dụng theo quy định của trung tâm.
- Một số khoản mục phát sinh khách hàng trao đổi trực tiếp với trung tâm.

Mọi thông tin báo giá phim giới thiệu doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ Xưởng Phim 

 0966 108 330 - Thành Dũng 
0908 266 558 - Sophia Do ( Hà An )
0375 127 981 - HanaKo Yển 

alt